In 1969 werd het parochiaal koor opgericht. In maart startte men met 6 dames o.l.v. René Auwerx als dirigent en Marcel Fabry als organist.

In 1974 werd M. Fabry opgevolgd door Marcel Luts aan het orgel. In 1974 kreeg hij ook het dirigeerstokje in handen gestopt.

Kerstnacht 1979 waren de eerste mannenstemmen te horen. Het aantal groeide ook snel zodat van dan af de liturgische hoogdagen driestemmig konden verzorgd worden.

Gelijktijdig werden ook profane liederen aangeleerd die ze op hun eigen eerste herfstconcert in 1981 ten gehore brachten. Dit stimuleerde nog meer mensen zodat het aantal leden nog steeg. Sindsdien konden ook vierstemmige liederen ingestudeerd worden. Dat ze steeds Crescendo gingen bewezen hun latere optredens, hetzij als gastkoor, hetzij als zelf ingerichte concerten.

Een hoogtepunt in hun bestaan was zeker het behalen van een eerste prijs en eerste plaats bij “De Gouden Ster” te Lommel in 1986.

Ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan verzorgden ze het Nieuwjaarsconcert van de gemeente en later in het jaar nog een grandioos jubileumconcert.

Het koor Crescendo verleende ook zijn medewerking aan de succesvolle Kerstmusical “De kleine Trommelaar”.

In 2000 werkte Crescendo ook mee aan “Limburg zingt” wat toen een groot succes was voor Diepenbeek en omstreken. De Radiomis op Radio 1 werd zowel in 2000 als in 2001 door het koor verzorgd.

In de zomer van 2002 is het koor dan gevraagd om de H. Mis te verzorgen in de Finistererae-kerk in de Nieuwstraat te Brussel  (bij Staf Nimmegeers) wat dan ook een fijne daguitstap was voor het ganse koor.

Verder werden er nog eigen concerten ingericht (“Crescendo Anders” in oktober 2002) en kerstconcerten (winteren rond de kiosk december 2002 in samenwerking met de cultuurraad) en een eigen kerstconcert 2003. Voor 2004 was het programma al reeds  goed gevuld met optredens binnen en buiten de gemeente.

2008 Kerstconcert

2010 Kerstmis laatste Kerstmis in de kerk !

2012 Kerstconcert

2013 H. Mis verzorgt in Millen (Riemst)

2013 Kerstconcert in Vreren (Tongeren)

          H. Mis verzorgt in Vroenhoven (Riemst)

2014 Bezoek aan het accordeon museum in Balen

         Kerstconcert in samenwerking met  Opitters A-Capella Koor 

2015 H. Mis verzorgt in Jeuk (Gingelom) bij pastoor Alain

         H. Mis verzorgt aan de grot in Wiemesmeer

2016 21 mei H. Mis in Wiemesmeer aan de grot om 18u00 !!!

        28 juni Jaarlijkse BBQ als afsluiting van het voorjaar.

        29 oktober Verenigingen beurs in De Plak

        18 december Kerstconcert in de Paterkeskerk in Hasselt samen met Musica Hasselt

        23 december Kerstconcert in de kapel van het klooster te Diepenbeek samen met  

            Musica Hasselt, Paul Steegmans en het Ensemble Pieters

        Video is te zien op : https://www.facebook.com/jeanpierre.valkeneers/videos/955554861244733/

2017

         4 juni Mariaconcert waarvan de opbrengst geschonken werd aan St. Gerardus instelling

         Augustus 2 x concert in Hasselt naar aanleiding van de Virga Jessefeeten

         26 december Kerstconcert in Zonhoven als gastkoor bij De Gentiaan

         

2018 .

         25 maart Radiomis van uit de Katharinakerk in Hasselt

         21 april hebben we de dialectmis, georganiseerd door de heemkundige kring, opgeluisterd

         10 juni medewerking verleent aan de 1000 ste uitzending van Etalage van radio VRD

        26 juni Jaarlijkse BBQ ten huize Voets als afsluiting van het "werk"jaar... 

         22 december Kerstconcert met medewerking van het koor Musica uit Hasselt.

2019. 21 september: bezoek aan het museum "Nostalgie" 

               H. Mis verzorgd aan de grot in Wiemesmeer Zutendaal

            6 oktober : inzegening nieuwe kerk van Lutselus

          23 november : St Ceciliaviering in de Ploeg Diepenbeek met huldiging 50-jarig lid !

          22 december Kerstconcert in het OCL om 16u00.

2020 en 2021 tot september volledig stil als gevolg van corona

2021 : zaterdag 18 december KERSTCONCERT  samen met het koor Musica uit Hasselt en 19 december om 15u00 in het ontmoetingscentrum Lutselus.

           AFGELAST!  AFGELAST!  AFGELAST!  AFGELAST!  AFGELAST!  AFGELAST!    CORONA besliste erover!!!!

2022 : Na lange stilstand zijn we opnieuw begonnen met de repetities op 22 februari. We hebben ook een piano aangekocht om ons beter te steunen tijdens              de repetities.

           26 november vierden we opnieuw ons St Ceciliafeest  sedert 2019 in De Ploeg.

           Eindelijk is ons Kerstconcert kunnen doorgaan... zaterdag  17 december in de St Niklaaskerk van Wimmertingen om 19u00 en zondat 18 december in                  het  Ontmoetingscentrum Lutselus om 15u00 met een mooie opkomst van het publiek ondanks de finale van het WK voetbal!

2023 :  We verliezen 7 leden omwille van verscheidene (medische en andere ) redenen... 

          9 april Paasmis verzorgd in Kolderbos. (Maria Moeder van de kerk)

          24 november vierden we ons St Ceciliafeest in Hoeve Dewalleff in Millen. Buiten het lekkere eten werden we                         verrast door een leuke animatie onder leiding  van Christof!

          17 december werkten we mee aan het Kerstconcert van het koor Musica van Hasselt in de Paterskerk.